با ما تماس بگیرید

 

شاهرود

شاهرود- بلوار دانشگاه- پارک علم و فناوری استان سمنان- ساختمان معاونت فناوری- پارک نوآموز

موبایل : ۰۹۳۹۳۰۵۰۱۲۷

Shahrood_Technofun

۰۹۳۹۳۰۵۰۱۲۷

shahrood_technofun

Email: shahroodtechnofun@gmail.com