فرم ثبت نام را از این قسمت می توانید تکمیل کنید.

لینگ درگاه pay.sstp.ir

فرم ثبت نام دوره ها

فرم زیر را به صورت کامل تکمیل نمایید
در صورت انتخاب آزمون ICDL مقادیر پایه و مقطع و نام مدرسه را هیچکدام وارد کنید.

پرداخت از طریق درگاه pay.sstp.ir
قبل از پرداخت برای استعلام مبلغ با شماره ۰۹۳۹۳۰۵۰۱۲۷ تماس بگیرید.