بازدید علمی

امروزه، مدرسه تنها یک مکان آموزشی نیست بلکه در اغلب کشورها به نقش محیط و جامعه در آموزش توجه خاصی می‌شود. در روزگار ما، مدرسه به فراگیرندگان یاد می‌دهد چگونه حقایق را کشف، مشکلات خود را برطرف کنند و به کارهای تحقیقی و پژوهشی بپردازند. در نتیجه، انتظار می‌رود دانش‌آموزان ضمن بهره‌گیری از آموخته‌ها، بخش اعظم تجارب و اطلاعات خود را از محیط‌های دیگر به‌دست بیاورند. زیرا، به سبب محدودیت‌های آموزش رسمی مدرسه‌ای، امکان تجربه دست‌اول و شخصی برای فراگیرندگان وجود ندارد و نمی‌توان انتظار داشت که همه آنان امکان دست‌یابی به یادگیری اکتشافی از نوع تجربه دست اول را داشته باشند. بنابراین، بخشی از روش‌های تدریس معلم، باید دانش‌آموزان را به خارج از کلاس و مدرسه ببرد و آن‌ها را به نحوی تربیت کند که خوشه‌چین اطلاعات و علوم زمان خود باشند و در مدرسه، درباره این اطلاعات به بحث و تعامل بپردازند.

اهداف بازدید علمی

آشنایی بیشتر دانش‌آموزان با دستاوردهای علمی و فرهنگی جامعه،

تقویت روحیه مشارکت و همکاری در دانش‌آموزان،

ایجاد نشاط و پویایی در فرایند آموزش،

تعمیق یادگیری

  • برنامه بازدید از مرکز نو آموز به صورت گروهی(مدارس و موسسات آموزشی) و خانوادگی برگزار می شود، و فعالیت های زیر را شامل می شود:
  • انجام آزمایش و مشاهده توسط دانش آموزان با استفاده از تجهیزاتی در زمینه نور، صوت، نجوم و….
  • آشنایی با دست سازه های مبتکرانه و مفیدی که توسط دانش آموزان دیگر طراحی و ساخته شده اند
  • برگزاری مسابقه
  • معرفی کتاب
  • مباحثه علمی